3.0.1" />
Unsri Heimet

Unsri Heimet – do sin m'r d'heim ! Das Elsass, unsri Heimet !

E Nejer Blick Iwwer d’Wand

Posted on décembre 3rd, 2014 by Klapperstein

D’FLEXMACHINE: e 100% elsässer Rockband üss Schlettschtadt.

E nejer Blick iwwer d’Wànd

àls kleines Kind  schù in de Schüel
Het’s Lehrer ga  wo verbote ha
So zù redde   wie m’r kenne
Die Reddesàrt  ùn dar Accent
Miën ewagg !

Z’erscht üsgelàcht   no üsgemàcht
Dis het ke Züekùnft meh !
Mir ha gebrùmmelt in de Bàrt
Un doch sin àlli in dam Wàhn
Mit gedàppt !

Doch tief in ùns  ha mir gewisst
‘s isch ùnsri Seel  wo m’r vernicht
Unsri Nàtür  wo m’r verschwandt
Un jetzt steh m’r wie vor’re Wànd

Oh-oh-oh       oh-oh-oh

Refrain :
Mìr brüche ken extrà Bìldùng
Mìr sìn frei ùn granzelòs
Im Elsàss wìll m’r ken Umschüelùng
Ùn nìt dàss m’r dankt fer ùns
Na ! Jò nìt ! Dàss m’r dankt fer ùns !
Wàs mìr sìn ìsch gràd e nejer Blìck ìwwer d’Wànd
Wàs mìr sìn ìsch gràd e nejer Blìck ìwwer d’Wànd

Flexmachine

Knack sin besser àls Hotdog

Posted on juin 12th, 2012 by Klapperstein

Knack sin besser als Hotdog

Màmme wann màchsch dü ‘Mol Sürkrüt
Oder so güet Rezapt von erschte Wàhl
D’Gàstronomie geht bàl kàpütt
Gàlopp-G’frass gitt’s hit iwweràll

Refrain :
(Doch) Knack, knack, knack sin besser àls hotdog
Sàft, Sàft, Sàft isch g’sinder àls e Coke
Schnack, Schnack, Schnackebùtter isch ke Drog
Schnàps, Schnàps, Schnàps mir liewer àls e Grog

Màmme worùm wùrd so viel g’spritzt
So viel traitiërt, so viel versöjt
Mit chemisches Mittel wo àlles frisst
Jeder güggt züe, ùn nieme röjts

Màmme nimm dis G’frass ewagg,
Ich kà’s jetzt sowit nimm schmecke
Ich will jetzt nix meh vo dam Drack
Sùnscht düe-w-i noch drà verrecke

Refrain :
(Doch) Knack, Knack, Knack sin besser àls hotdog
Sàft, Sàft, Sàft isch g’sinder àls e Coke
Knack, Knack, Knack sin besser àls hotdog
Schnàps, Schnàps, Schnàps mir liewer àls e Grog

Refrain :
Knack, Knack, Knack sin besser àls hotdog
String sin scheener àls e Rock
Dis hank, hank, hanke mir à’ d’ grosse Clock
Jà Knack, Knack, Knack sin besser àls hotdog

Verbundenen Artikel :  Gi m’r noch e Schlùck Win (ZZ Top Coverversion), A nejer Blìck ìwwer d’Wànd (Pink Floyd Coverversion)

Website :  Flexmachine , d’elsasser Rockband üss Schlettschtadt

Gi m’r noch e Schlùck Win

Posted on mai 21st, 2012 by Klapperstein

Der neue offizielle Videoclip von FLEXMACHINE, d’elsasser Rockband üss Schlettschtadt.

Gi m’r noch e Schlùck Win (ZZ Top Coverversion)

Dìs gìtt mìr sò-n-e Schock
Dìs Trepfel wò dü dò serviërsch
Ich trìnk in einem Zùg
Drùmm bìtt i di mìt Hand ùn Fiess

Refrain :
Gì m’r noch e Schlùck Win
Vo dam hà-w-i nie Genüe
Gì m’r noch e Schlùck Win
Ùn e Mìnschterkas dezüe

Dìs ìsch e Sàch vo G’schmàck
E Mìnschterkas schmeckt nìt nòòch Ròs
Fer mìch ìsch’s gràd e Schlack
Damìt Gewìrztràminer ìsch’r fàmòòs…

Ich heb min Glasel hòch
Ùn ziëj vor dìr de Hüet tief àb
Morn gìtt’s g’schwolleni Hòòr
Doch wìchtig ìsch ìch kùmm hit nìt zù knàpp… hopla !

Verbundenen Artikel : A nejer Blìck ìwwer d’Wànd (Pink Floyd Coverversion)

Website :  Flexmachine

A nejer Blìck ìwwer d’Wànd

Posted on mai 20th, 2011 by Klapperstein

A wunderbàr Pink Floyd Cover uf Elsasserditsch : A nejer Blìck ìwwer d’Wànd ( An other brick in the wall )

ffffffffff

D’FLEXMACHINE: e 100% elsässer Rockband üss Schlettschtadt.

E nejer Blick iwwer d’Wànd

 àls kleines Kind  schù in de Schüel
Het’s Lehrer ga  wo verbote ha
So zù redde   wie m’r kenne
Die Reddesàrt  ùn dar Accent
Miën ewagg !

 Z’erscht üsgelàcht   no üsgemàcht
Dis het ke Züekùnft meh !
Mir ha gebrùmmelt in de Bàrt
Un doch sin àlli in dam Wàhn
Mit gedàppt !

      Doch tief in ùns  ha mir gewisst
‘s isch ùnsri Seel  wo m’r vernicht
Unsri Nàtür  wo m’r verschwandt
Un jetzt steh m’r wie vor’re Wànd

Oh-oh-oh       oh-oh-oh

Refrain :
Mìr brüche ken extrà Bìldùng
Mìr sìn frei ùn granzelòs
Im Elsàss wìll m’r ken Umschüelùng
Ùn nìt dàss m’r dankt fer ùns
Na ! Jò nìt ! Dàss m’r dankt fer ùns !
Wàs mìr sìn ìsch gràd e nejer Blìck ìwwer d’Wànd
Wàs mìr sìn ìsch gràd e nejer Blìck ìwwer d’Wànd

Flexmachine

MENU

M'R EMPFHELE

Copyright © 2009 Unsri Heimet. Theme par THAT Agency propulsé par WordPress.